Strefa Pacjenta

http://www.nfz-katowice.pl/ (NFZ Katowice)
http://www.nfz.gov.pl/ (NFZ Centrala)
http://www.raciborz.pl/ (Urząd Miasta Racibórz)
http://www.powiatraciborski.pl/ (Powiat raciborski)
http://www.pcpr.raciborz.org.pl/ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
http://www.mz.gov.pl/ ( Ministerstwo Zdrowia)
https://www.bpp.gov.pl/ ( Rzecznik Praw Pacjenta)
http://www.pzon.rybnik.pl/ ( Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku)
https://www.pfron.org.pl/ ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)