O nas

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Gmina Racibórz. Początek funkcjonowania w obecnej formie prawnej rozpoczął się w marcu 2007 roku. Przez wcześniejsze 10 lat placówka funkcjonowała w strukturach Caritas Diecezji Opolskiej.

Placówka mieści się w  centrum miasta, posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, pozbawiona jest barier architektonicznych, dysponuje podjazdami dla wózków inwalidzkich, wyposażona jest w windę oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W skład Centrum wchodzą:

  • Ośrodek Dziennego Pobytu Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych – komórka organizacyjna zajmująca się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną  do 25 roku życia,  zapewniająca rehabilitację leczniczą,  kompleksową opiekę w ramach pobytu dziennego, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umów na realizację programów zdrowotnych.
  • Poradnia Rehabilitacyjnazapewnienia osobom chorym, w ramach kontaktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową.
  • Gabinety Rehabilitacjizadaniem jest zapewnienie w ramach gminnego programu zdrowotnego rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i domowych osobom chorym mieszkającym na  terenie Gminy Racibórz.

Cele i zadania Centrum:

  • Głównym zadaniem Centrum jest podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia
  • Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.