Nasza oferta

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Oferta może być poszerzona w zakresie ilościowym o świadczenia finansowane w ramach realizowanych programów zdrowotnych.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

W ramach tego zakresu świadczeń oferujemy możliwość korzystania z porad lekarza rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych, a także korzystanie z zabiegów fizjoterapeutycznych.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Przeznaczona jest dla pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja w warunkach domowych udzielana jest w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.

W ramach realizowanego programu zdrowotnego oferta z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej jest dostępna również dla mieszkańców gminy Racibórz.

Udzielamy następujących uświadczeń:

PORADNIA REHABILITACYJNA
WARUNKI AMBULATORYJNE WARUNKI DOMOWE
 • Porada lekarska – ambulatoryjna
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
 • Pionizacja
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne   z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Nauka czynności lokomocji
 • Wyciągi
 • Inne formy usprawniania

Masaż

 • Masaż suchy
 • Masaż limfatyczny

Eleltrolecznictwo

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TREBERTA
 • Prądy KOTZA

Ultradźwięki

 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza

Leczenie polem elektromagnetycznym

 • Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo

 • Naświetlanie promieniami IR, UV  – miejscowe
 • Laseroterapia punktowa
 • Okłady żelowe – ciepłe

Krioterapia

 • Krioterapia miejscowa – CO2
 • Krioterapia miejscowa – pary azotu
 • Porada lekarska – w warunkach domowych
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
 • Pionizacja
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne   z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Nauka czynności lokomocji
 • Inne formy usprawniania

Masaż

 • Masaż suchy
 • Masaż limfatyczny

Eleltrolecznictwo

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo

 • Naświetlanie promieniami IR, UV– miejscowe
OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU, REHABILITACJI  I EDUKACJI DZIECI NIEPEŁOSPRAWNYCH
 • Porada lekarska
 • Świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii
 • Świadczenia z zakresu logopedii i neurologopedii
 • Świadczenia z zakresu fizykoterapii
 • Zajęcia indywidualne ( w tym kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego)
 • Zajęcia grupowe