Kontakt

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Raciborzu

ul. Rzeźnicza 8

47-400 Racibórz

Telefony:
32/415 05 59, 32/418 16 86

faks 32/415 03 88

e-mail: rcronraciborz@gmail.com